Perioodil märts 2020 kuni november 2020 toetas EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi perioodi 2014 – 2020 struktuuritoetuste vahenditest Body House OÜ projekt nri 2014-2020.5.01.19-1336 LPG massaažiseadme soetamisel 8956 euroga.

Täname Riigi Tugiteenuste Keskust ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust meeldiva koostöö ja toetuse eest! Tänu Teile saame SLIMMis pakkuda veelgi paremat LPG massaaži ning mitmekülgsemat teenust.